Aangepast sporten is een onmisbare voorziening voor mensen met een beperking. Het unieke van dit project is dat het de enige lokale voorziening is voor deze doelgroep, die geen passende begeleiding vindt binnen het reguliere aanbod.

Deelnemers krijgen een keer per twee weken sport- en beweegactiviteiten aangeboden die zijn afgestemd op hun eigen niveau. Eens per jaar is er een gezamenlijke activiteit zoals een uitje of een zelfgemaakte voorstelling voor ouders en belangstellenden. De lessen worden begeleid door een gediplomeerde vakleerkracht, tegen een vrijwilligersvergoeding en met ondersteuning van vrijwilligers. Er is specifieke aandacht voor de behoefte, hulpvraag en leerdoelen van elke deelnemer.
Door het aangepaste sporten wordt het sociale netwerk van de deelnemers vergroot.