KINDERACTIVITEITENGROEP DE KEI

21 februari 2018 15:00

Voor kinderen met speciale behoeften hebben wij kindergroep De Kei, waar veel aandacht is voor het individuele kind. Eens per twee weken, op woensdagmiddag vanaf 15.00 uur, bieden wij bij de Kei afwisselende activiteiten die zijn aangepast aan de behoefte van het kind en waarmee de talenten van de kinderen worden aangesproken. Er is professionele begeleiding en er wordt o.a. gewerkt met pictogrammen. Meer informatie bij: emmelie@smon.nl., Kosten: € 5,-- per keer., Plaats: SMON, de schakel Nieuwleusen. Tijd: vanaf 15.00 uur., Opgave bij: emmelie@smon.nl