181-0966c

Voorzitter: Arno van Dijk

Om een concrete bijdrage te kunnen leveren aan mijn eigen leefomgeving ben ik in 2014 aan de slag gegaan als voorzitter van SMON Welzijn. Want ik ben van mening dat een lokaal gewortelde en plaatselijk georiënteerde organisatie met een doortastende en professionele aanpak het beste is op welzijnsgebied. Daar geef ik graag een deel van mijn vrije tijd aan. Inzet voor de mensen in je eigen dorp en directe regio levert zichtbaar en snel resultaat op. Dat geeft veel energie en voldoening. Ook als vader van vier opgroeiende kinderen vind ik het fijn en prachtig om te zien dat de manier van werken van SMON Welzijn in het jeugd- en jongerenwerk in zowel de gemeente Staphorst als in de gemeente Dalfsen aanslaat. Ook het voortvarend oppakken van nieuwe verzoeken van inwoners zoals de buurtkamer en andere initiatieven met een preventieve werking vormen bewijs van die succesvolle werkwijze. Zo zorgen we er voor dat iedereen mee kan blijven doen. In de nabije toekomst zie ik in de gemeente Dalfsen een Gemeentebrede welzijnsorganisatie voor alle leeftijden voor me waarbij de laagdrempeligheid en de cultuur van aanpakken van SMON Welzijn wat mij betreft zeker in stand moet blijven.”

Secretaris: Glenn Zeelt

Hoe kom je erbij om bestuurslid bij SMON te worden? Naast het feit dat je gepolst wordt en het een eer is om voor SMON actief te mogen zijn is de functie van bestuurslid gewoon boeiend. SMON en jeugd gaan hand in hand en voeg daarbij de zeer gemotiveerde, gedreven en creatieve beroepskrachten dan is een ‘JA ik doe het’ een eenvoudige beslissing. Ik geef de voorkeur aan flexibele en platte organisaties. Wie in Welzijnsland actief is moet wendbaar zijn en de vrijheid en gave hebben om out of the box te kunnen denken: zeker met jeugd. SMON is dat! De ontwikkelingen in Dalfsen en de wensen van het gemeentebestuur ken ik als ex medewerker bij de gemeente goed. SMON groeit uit naar een bredere Welzijnsorganisatie die gemeentebreed actief is, samen met  SWOL en Landstede Welzijn. Mijn streven is om er aan bij te dragen dat er een nieuwe en goed aangestuurde organisatie komt, die op z’n SMON’s en SWOL’s gaat werken, dus geen bureaucratie.

Algemeen Bestuurslid – Rutger Dijsselhof

Ik ben Rutger Dijsselhof en ik woon met mijn vrouw en kinderen in het buitengebied van Balkbrug. Doordat we op Nieuwleusen georiënteerd zijn (scholen, sport, winkels) kwam ik destijds via de peuterspeelzaal en later ook de basisschool in aanraking met SMON. SMON staat met beide benen in de lokale samenleving en ik ben destijds bestuurslid geworden omdat ik het belangrijk vind om iets voor mijn leefomgeving te betekenen. In mijn dagelijkse werk als projectleider bij een waterschap staat techniek vaak centraal. Mijn betrokkenheid bij SMON is hierop een mooie aanvulling omdat het bij SMON draait om mensen. In het bijzonder de medemens die een steun in de rug goed kan gebruiken. Kortom SMON is de lokale organisatie die vaak het verschil maakt en waar ik me graag voor inzet

Algemeen Bestuurlid – Bas Wever

Mijn naam is Bas Wever, ik woon sinds enige jaren in het buitengebied van Nieuwleusen met mijn vrouw en zoons. Mijn drijfveer voor het bijdragen aan het werk van SMON is gebaseerd op mijn belangstelling voor het vak van sociaal agogisch werkers en de wens tot het bijdragen aan wat mensen verbindt. Mijn voorbeelden voor het bijdragen aan de ontwikkeling van jeugdzorg, zorg en welzijn zijn mijn opa en mijn ouders. Als kind ging ik al mee met mijn vader op stagebezoek in welzijnsorganisaties van allerlei aard en kwam ik in aanraking met mensen die hulp nodig hadden en mensen die hulp leren bieden. Ik werd geraakt door het vak, de mensen die dat mooie werk doen hoe waardevol het is wat jeugd- en welzijnswerkers met mensen kunnen bereiken. Gedurende een belangrijk deel van mijn loopbaan werkte ik mee aan het opleiden van sociaal agogisch werkers.

Nu ben ik interim schoolleider in het voortgezet onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs en ondersteun scholen in de ontwikkeling van onderwijskwaliteit. Met SMON kwam ik in contact via sociale contacten op de scholen van mijn kinderen en ik ben daags nog verrast door de kracht van de werkwijze en de creativiteit van SMON.