Inwoners van Nieuwleusen kunnen, op sommige momenten in hun leven, in onwenselijke situaties verkeren of terechtkomen, ten aanzien van hun persoonlijke leef- en woonomstandigheden waardoor er een (grotere) hulpvraag ontstaat. Het buurthulpteam wordt ingezet voor de uitvoering van praktische interventies in en om de woning.

Vanuit de Woonservicegebiedsontwikkeling is het Buurthulpteam opgezet. Het inmiddels uitgewerkte project is een samenwerking tussen Nieuwleusen Synergie, de Gemeente Dalfsen en SMON Welzijn. Het lokale initiatief is verankerd als voorliggende lokale voorziening. Het Buurthulpteam bestaat uit vrijwilligers en pleegt interventies bij inwoners van de kern Nieuwleusen waarbij de woon- en of leefsituatie nijpend is. Het unieke aan dit project is dat ondersteuning niet ophoudt bij de interventie, maar dat er tevens een plan van aanpak gemaakt wordt om de situatie voor de langere termijn te verbeteren of te voorkomen. SMON Welzijn voert de regie op de interventies in overleg met de cliënten, Nieuwleusen Synergie en met de Wmo van de gemeente Dalfsen. Verwijzingen komen onder meer vanuit de Gemeente, zorgaanbieders, Woonstichting Vechthorst en het SKT.