Buurtkamer

De Buurtkamer is een samenwerkingsverband tussen (lokale) professionele en vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders en het welzijnswerk. Het is een lokale kleinschalige laagdrempelige (dagbestedings-) voorziening (collectief) voor mensen met en zonder hulpvraag (lees: indicatie).

Vanuit de Buurtkamer worden activiteiten, trainingen en creatieve workshops maar ook dagbesteding aangeboden. In de buurtkamer ondersteunen vrijwilligers de professionals en geven mede invulling aan het programma-aanbod. Wij hebben een coördinerende functie en zitting in de stuurgroep. Tevens verwijzen onze beroepskrachten, indien gewenst, inwoners door naar de dagbesteding of naar de verschillende activiteiten, zoals de gezamenlijke eetavonden.

Meerdere inwoners zonder indicatie zijn door ons doorverwezen naar de dagbesteding. Deelname biedt hen structuur en perspectief in hun dagelijkse leven waardoor zij weer in staat zijn de regie over hun eigen leven te krijgen. Door onderlinge samenwerking hebben we een collectieve voorziening ontwikkeld, waardoor inwoners van Nieuwleusen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Voor een aantal deelnemers is uitstroom naar regulier werk wenselijk. Vanuit de Buurtkamer wordt daarom ook samenwerking gezocht met lokale partners die begeleide werkplekken kunnen bieden. Met de Buurtkamer dragen we bij aan het gewenste niveau van een woonservicegebied waar kwalitatief goede collectieve voorzieningen een belangrijk onderdeel van zijn.