Preventiecampagne middelengebruik

‘Goed voorbereid in Dalfsen?’

Roken, drank en drugs

Kinderen groeien op en ontdekken de wereld om hen heen. Dalfsen is een klein stukje van die wereld. En ook in de gemeente Dalfsen zijn sigaretten, alcohol en drugs eenvoudig te krijgen; ook voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dat gaat meestal via vrienden, op straat, op school of in de sportkantine. Maar ook steeds vaker gewoon thuis.

De vraag is hoe uw kind hiermee omgaat. Het ene kind kan zich verweren tegen de verleiding, andere kinderen kunnen dat minder goed en gaan experimenteren en gebruiken. De rol en invloed van ouders/verzorgers hierin is groot. Maar: wat dóe je als je kind naar een vreemde rooklucht ruikt? Hoe controleer je of je kind ‘maar één flesje bier’ heeft gedronken? Of als je kind zegt: ‘blowen is toch heel normaal!’?

Op deze website staan onder andere tips om het gesprek met je kind aan te gaan.

campagnefoto-web-2

“Hilariteit in de huiskamer:” foutje in aanhef uitnodiging theatervoorstelling

De brief die de gemeente verstuurde om ouders uit te nodigen voor de theatervoorstelling op 28 juni bevatte een foutieve aanhef. Lees hier de reactie van wethouder Maurits von Martels op de website van De Stentor.

Toename drugsgebruik

Er is aanleiding om extra aandacht te besteden aan soft- en harddrugs in de gemeente Dalfsen.
Daarom een campagne

  • Politie, jongerenwerkers en consulenten zien de laatste jaren een toename van drugsgebruik onder jongeren. Hoewel er geen harde cijfers zijn is het voor deze professionals wel duidelijk dat de gemeente Dalfsen, net als andere gemeenten in Nederland, te maken heeft met drugsgebruik onder jongeren en hieruit voorkomende problemen.
  • Deze professionals geven aan dat het vrij eenvoudig is om aan drugs te komen. Wie de weg kent kan net zo makkelijk aan alcohol als aan cannabis, XTC of speed komen. Via sociale media komen jongeren makkelijker in contact met jongeren die ‘de weg’ kennen. In de ogen van jongeren is dat geen dealen.
  • Drugsgebruik, en met name het gebruik van cannabis, is een vrij gangbaar onderdeel van de jeugdcultuur geworden. In tegenstelling tot enkele jaren geleden lijken jongeren geen verschil meer te maken tussen het gebruik van cannabis en alcohol of roken.
  • Gebruik van middelen als speed en XTC is met name bij grote dansfeesten gebruikelijk. Jongeren die speed en XTC gebruiken zijn niet altijd goed op de hoogte van de risico’s van het gebruik. Het gebruik van XTC en speed zou onder jongeren algemener geaccepteerd zijn.
  • Ouders en professionals zijn onvoldoende op de hoogte van de signalen en risico’s van het middelengebruik van jongeren. Na het weekend slaperig en moe in de klas zitten, concentratieproblemen, ‘verkeerde’ vrienden. Risico’s hebben betrekking op schoolprestaties en het sociaal functioneren. Signalen die kunnen wijzen op deze risico’s worden te laat opgepikt waardoor problemen uit de hand kunnen lopen.
  • Ouders en professionals die niet goed op de hoogte zijn van de risico’s lopen kans dat ze belangrijke signalen die wijzen op misbruik over het hoofd zien.

We hebben enkele tips op een rij gezet over hoe u een gezonde leefstijl stimuleert en problemen met gamen, sociale media, alcohol en drugs voorkomt.

drank en drugs