Begeleiding

Door de natuurlijke rol van de jongerenwerkers in de belevingswereld van jongeren zijn zij vaak het eerste aanspreekpunt voor jongeren die met hulpvragen zitten of problemen hebben. Daarnaast worden, door de outreachende werkwijze van ons jongerenwerk, (zorg)signalen vaak in een vroeg stadium gesignaleerd.

De jongerenwerker brengt samen met de jongere (eventueel met ouders) de problemen en/of hulpvra(a)g(en) in kaart en biedt, waar nodig, individuele coaching en begeleiding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van de jongere en zijn of haar sociale netwerk. Indien nodig zal de jongerenwerker de verbinder zijn naar het Sociaal Kern Team (SKT), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of naar eventuele hulpverlenende instanties. De ondersteuning stopt echter niet na doorverwijzing.

Een belangrijke taak voor de jongerenwerker is het blijven monitoren van de jongere om de voortgang en eventuele nieuwe of andere problemen te signaleren. De jongerenwerker maakt structureel onderdeel uit van het SKT en het CJG, waarbij integraal gewerkt wordt aan het oplossen en voorkomen van achterstanden van mensen op verschillende deelleefgebieden.

Alle jongerenwerkers zijn getraind in de Verve Methodiek, welke aansluit bij de werkwijze van de zorgstructuur in de Gemeente Dalfsen.