Interactief Theater wordt ingezet op het Voortgezet Onderwijs en is een samenwerking tussen het Agnieten College, het ZAT (Zorg Advies Team) en het jongerenwerk.

In samenspraak wordt een onderwerp gekozen dat voor de leerlingen op dat moment actueel en relevant is. De leerlingen krijgen een theatervoorstelling aangeboden die aansluit bij hun leef- en belevingswereld.

De voorstelling wordt na afloop klassikaal geëvalueerd en besproken. De jongerenwerker kiest een voorstelling die het meest past bij de vraag en behoefte vanuit de school. De voorstelling wordt gehouden voor de leerlingen uit het tweede en derde leerjaar.

Het doel is risicovol gedrag te voorkomen en bewustwording te creëren op het gebied van bepaalde sociaal-maatschappelijke thema’s.