Eens per jaar wordt in een van de grote kernen in de gemeente Dalfsen een bijeenkomst georganiseerd waarbij jongeren in gesprek gaan met raadsleden. De dialoog wordt gevormd aan de hand van (actuele) beleidsthema’s en onderwerpen die voor de jongeren uit de kernen relevant zijn.

Het doel is dat jongeren (leren) participeren in het politieke en maatschappelijke debat en dit project draagt hier in grote mate aan bij. De jongerenwerker coördineert en organiseert de bijeenkomsten, waarbij zij onder andere verantwoordelijk is voor de werving en de bijdrage van de jongeren. De bijeenkomsten worden in nauw overleg met de gemeente Dalfsen georganiseerd. 

Als vervolg op de bijeenkomsten worden koppelingen gemaakt ten behoeve van Dynamic Duo’s. In dit project worden een jongere en een raadslid aan elkaar gekoppeld om zo meer te leren over elkaars leef- en belevingswereld.