Jongeren opbouwwerk zetten we in om snel en effectief aan te sluiten bij de dynamische leefwereld van jongeren. We prikkelen jongeren om na te denken over wat zij zelf willen en kunnen betekenen voor hun eigen (leef)omgeving, waarbij de jongerenwerker hen ondersteunt bij het uitvoeren of vormgeven van hun plannen of ideeën.

Jongeren krijgen hierbij handvatten aangereikt om deel te nemen aan het maatschappelijke debat. Daarbij is de jongerenwerker de verbindende factor tussen de leefwereld van de jongere en de ‘volwassenenwereld’. Aanleidingen om de methodiek van het jongeren opbouwwerk in te zetten zijn divers: van overlastsituaties tot eigen signalering of initiatieven en ideeën vanuit jongeren zelf. U kunt hierbij denken aan projecten waarbij we jongeren aan bestuurders en ondernemers koppelen, zodat zij kennis, netwerk en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

Het opbouwwerk daagt jongeren uit om na te denken over hun eigen leefomgeving en over de mogelijkheden die zij hebben om een eigen idee of plan daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.