Company Of Five Teenage Friends Hanging On The Stairs

Voor alle leerlingen van het Agnieten College is er het jongerenspreekuur. Leerlingen kunnen op eigen initiatief een afspraak maken, maar er vindt ook verwijzing plaats via de mentor, een docent of vanuit het ZAT van de school.

De jongerenwerker is wekelijks op school aanwezig en biedt middels het spreekuur, op laagdrempelige wijze, de mogelijkheid voor leerlingen om in gesprek te gaan. De jongerenwerker bespreekt met de leerling zijn of haar hulpvra(a)g(en), waarbij na het intakegesprek een inventarisatie volgt van de hulpvraag. Vervolgens wordt samen met de leerling een plan van aanpak gemaakt. In sommige gevallen kan de leerling zijn/haar hulpvraag met een aantal tips zelf oplossen, maar in enkele gevallen is er intensievere coaching en begeleiding noodzakelijk of vindt doorverwijzing plaats. In die gevallen worden de ouders of opvoeders betrokken en vindt terugkoppeling plaats naar het ZAT waar de jongerenwerker structureel onderdeel van uitmaakt.