Wij zetten onze kennis en expertise in om de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van jongeren en hun sociale netwerk te versterken en maatschappelijke uitval te voorkomen. Ons jongerenwerk is toegankelijk voor iedere jongere, houdt rekening met de cultuur en traditie waarin zij opgroeien en zoekt altijd verbindingen met het primaire opvoedmilieu en de leefomgeving teneinde het maatschappelijk succes van jongeren te vergroten.

Onze organisatie heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding, ondersteuning en toeleiding naar zorg van jongeren, specifiek ook voor jongeren vanaf 18 jaar. Hiermee heeft zij een ‘blinde vlek’ ingevuld, omdat ze, in tegenstelling tot de huidige jeugdzorg, zich niet beperkt tot jongeren tot 18 jaar. Het jongerenwerk heeft zich daarmee een vaste plek verworven in de huidige zorgstructuur van de Gemeenten Dalfsen en Staphorst.