NIEUWLEUSEN - Keet Keur.
Foto: De Jeugd Met De Keurmeesters ( Achterin) Aan De Bar.
FFU PRESS AGENCY COPYRIGHT FRANK UIJLENBROEK

De jongerenwerker zoekt de jongeren op in hun eigen leefomgeving waarbij de keten en hokken een belangrijke vindplaats zijn. Preventie ten aanzien van risicovol gedrag en voorkoming van mogelijke overlast zijn twee belangrijke uitgangspunten waar de jongerenwerker de focus op heeft.

Hierbij gaan we telkens uit van een positieve benadering. De jongerenwerker gaat in gesprek met de keeteigenaren, keetbezoekers en hun ouders om te komen tot verantwoord gebruik en inzet van de keet. Hierbij draagt het jongerenwerk in grote mate bij aan preventie omdat zij nauw wordt samengewerkt met stakeholders als de politie, ouders, eventuele buurtbewoners en de Gemeente.

De jongerenwerkers zetten waar gewenst de KeetKeur methodiek in om verantwoord alcoholgebruik, (brand)veiligheid en overlast bespreekbaar te maken. Hierin worden jongeren vaardigheden aangeleerd en tools geboden ten behoeve van verantwoorde keuzes en een gezonde leefstijl. Hierbij wordt de jongerenwerker ondersteund door projectvrijwilligers (Peer Group) van Keetkeur.