Kwt

In samenwerking met het Agnieten College worden aan alle leerlingen (12 t/m 16 jaar) Keuze Werk Tijd (KWT) lessen aangeboden. Hierbij heeft de leerling vrije keuze uit een aanbod variërend van extra bijles in schoolvakken tot deelname aan extern aangeboden activiteiten of lesprogramma’s.

Zij kunnen kiezen voor een lesaanbod dat verzorgd wordt door een jongerenwerker. Het aanleren van nieuwe vaardigheden en bevordering van talentontwikkeling staan centraal. Leerlingen krijgen handvatten aangereikt door middel van preventieprogramma’s op het gebied van bijvoorbeeld alcohol en drugs, loverboys of criminaliteit om risicogedrag te voorkomen. Daarnaast spelen we in op actuele (maatschappelijke) thema’s zoals deelname aan acties t.b.v. Serious Request, waardoor maatschappelijke participatie van leerlingen wordt vergroot. Bij enkele lesprogramma’s werken we samen met andere partners zoals Tactus en Nibud.

De opbrengst van de inzet is drieledig: enerzijds maken leerlingen op een laagdrempelige manier kennis met de mogelijkheden van het jongerenwerk. Anderzijds krijgen leerlingen inzage in risicovol gedrag en kan de jongerenwerker in een vroegtijdig stadium mogelijke (individuele) zorgsignalen oppakken.