Kindergroep de Kei is opgezet vanuit een vraag van ouders van kinderen met een stoornis op het gebied van ADHD, ADD of Gilles de la Tourette.

Ouders gaven aan dat hun kinderen geen aansluiting vinden bij het bestaande reguliere aanbod, doordat hun stoornis hen hierin belemmert of doordat de aard van de activiteiten, de groepsgrootte of de begeleiding onvoldoende aansluit bij hun specifieke behoeften. Binnen deze groep worden afwisselende (nieuwe) activiteiten aangeboden aan de deelnemers.

Het programma van De Kei wordt in samenwerking met de ouders samengesteld. De Kei wordt begeleid door onze jongerenwerker met ondersteuning van vrijwilligers, waarbij aandacht is voor het individuele kind. Zo wordt er gewerkt met pictogrammen en worden de activiteiten gefaseerd en ‘prikkel-arm’ aangeboden. Er is specifieke aandacht voor de behoefte, hulpvraag en leerdoelen van de individuele deelnemer.

Daarnaast is een veilige omgeving gecreëerd waar kinderen, die al veel moeite hebben met het aangaan van vriendschappen met leeftijdsgenoten, hun sociale vaardigheden en sociale netwerk vergroten.