Wiekelaar

De functies van (toekomstige) Kulturhusen (of dorpscentra) in de verschillende kernen draagt in grote mate bij aan het verbeteren of versterken van de lokale leefbaarheid en het behouden of verkrijgen van lokale (collectieve) voorzieningen of dienstverlening.

Binnen deze functies past ook een aanbod voor verschillende groepen. Ons welzijnswerk levert hieraan een bijdrage door ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van een samenhangend aanbod. Hierbij verbinden we inwoners en (vrijwilligers-) organisaties om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en inwoners hier actief bij te betrekken. Wederom zijn behoeften of noodzaak hierbij leidend.

Fysieke bereikbaarheid van onze organisatie is belangrijk in alle kernen. Door slimme verbindingen met de (toekomstige) Kulturhusen in de Gemeente Dalfsen krijgt de fysieke bereikbaarheid van SMON Welzijn een solide basis.