Maatsch Stage

In samenwerking met het Agnieten College worden jaarlijks drie stageprojecten (MAS) uitgevoerd. Het doel is dat jongeren leren om zich belangeloos in te zetten voor een ander of voor een (breder) sociaal maatschappelijk belang. Participatie in de samenleving en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen.

Hoewel de Maatschappelijke stage geen verplicht school-/lesonderdeel meer is, heeft de schoolleiding besloten om deze stageprojecten voort te zetten vanwege de positieve doelstellingen. Wij verzorgen de coördinatie en planning van de stageprojecten. Hierbij zoeken we verbindingen met partners in het midden-
gebied van Nieuwleusen, zoals Stichting de Schakel, gymvereniging GVN, voetbalvereniging USV en kinderdagopvang ’t Hummelhof.

Groepen jongeren helpen mee tijdens de uitvoering van drie grote activiteiten: de Nationale Buitenspeeldag, de Nationale Sportweek en de Nationale Keep it Clean Day.