Mastertalent

MasterTalent is een naschools programma-aanbod dat in samenwerking met lokale verenigingen, (vrijwilligers-)organisaties en de buurtsportcoach wordt samengesteld en aangeboden aan kinderen van 4 t/m 12 jaar van alle basisscholen. Zij kunnen zich gedurende het schooljaar inschrijven voor diverse clusteronderdelen op het gebied van kunst, sport, theater en educatie.

De deelnemersbijdragen zijn gering om deelname toegankelijk te maken. Het gevarieerde programma van MasterTalent past binnen de brede school-gedachte en de toenemende wens van ouders voor naschoolse arrangementen. Het doel is de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en een doorlopende, op elkaar aansluitende leerlijn te bieden.

Daarnaast staat het verbinden van professionele organisaties met vrijwilligersorganisaties centraal. De samenstelling van het jaarprogramma gebeurt samen met vrijwilligersorganisaties en (sport-/cultuur)aanbieders. Zij leveren met hun kennis, expertise en faciliteiten een grote bijdrage aan een passend programma. Binnen het project worden clusters aangeboden die (nog) geen deel uitmaken van het reguliere lokale aanbod maar waar wel vraag naar is, waardoor we de blinde vlekken in het lokale aanbod invullen.