Werkgroepen

Door de veranderingen binnen het sociale domein wordt steeds meer beroep gedaan op de inzet van vrijwillig kader. Inwoners van onze gemeente worden uitgedaagd mee te denken in oplossingen en mede verantwoordelijkheid te dragen voor de leefbaarheid en ontwikkeling van voorzieningen in hun eigen leefomgeving. Het welzijnswerk heeft hier een belangrijke taak in te vervullen.

Om zorg te dragen voor de ontwikkeling van de lokale leefbaarheid is SMON Welzijn betrokken bij verschillende werkgroepen, veelal bestaand uit vrijwillig kader. Wij participeren in de werkgroepen Laaggeletterdheid, Platform Gehandicapten, WOC Campus, Werkgroep Hulp van Nieuwleusen Synergie maar ook in lokale samenwerkingsverbanden met onder meer de Oranjevereniging, de scouting en de Ondernemersvereniging. Zo is het nieuwe project Jong voor Oud opgezet waarbij jongeren ingezet worden om klussen te doen bij de ouderen en hebben onze jongerenwerkers meegewerkt aan de totstandkoming van een tienerprogramma in samenwerking met de Oranjevereniging. 

SMON Welzijn is de verbinder, brengt kennis en expertise in en creëert waar gewenst de noodzakelijke randvoorwaarden en faciliteiten. Wij bieden, op verzoek, passende ondersteuning zodat werkgroepen in staat zijn om hun initiatief of activiteiten verder vorm te geven en te ontwikkelen. Waar gewenst gaan we nauwere samenwerking aan om nieuwe projecten tot stand te brengen.