Woonservicegebieden

In opdracht van de Gemeente geven we vorm aan het plan ‘Samenwerkingsverband Woonservice Dalfsen’. Een WoonServiceGebied kenmerkt zich als een woongebied waarin alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving met behoud van eigen regie.

Binnen deze ontwikkeling leveren wij een actieve bijdrage door verbindingen te leggen en samenwerking te zoeken met verschillende partners. De collectieve voorziening de Buurtkamer is hier onder andere uit ontstaan.

We dragen bij aan de realisatie van het uitvoeringsprogramma dat door de Gemeente is vastgelegd. Een belangrijke taak voor ons is het lokaliseren van blinde vlekken in het (voorzieningen)aanbod en deze, door samenwerking met partners, op te heffen. Het ondersteunen van buurtinitiatieven of burgerinitiatieven behoort ook tot onze taakstellingen.

Projecten die vormgegeven worden binnen de ontwikkeling van de WoonServiceGebieden zijn onder meer ‘Buurtcontacten’, ‘Lang zult u wonen’ en de werkgroep ‘Domotica’.