Overloperproject

Het Overloperproject is een breed opgezet preventieprogramma voor leerlingen uit groep 8 om ze beter voor te bereiden op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Naast de ontwikkeling van de eigen identiteit die de leerlingen op deze leeftijd doormaken, krijgen zij ook te maken met een nieuwe omgeving, andere structuren en normen en waarden.

Het Overloperproject biedt leerlingen handvatten om deze nieuwe ervaringen en situaties het hoofd te bieden, waardoor mogelijk risicogedrag wordt beperkt of voorkomen. Het Overloperproject bestaat uit voorlichtingslessen over relevante onderwerpen zoals alcohol en roken, andere culturen, groepsdruk, sociale media, criminaliteit, een weerbaarheidstraining en een praktische workshop. Op elke deelnemende school wordt een oudervoorlichting georganiseerd om ouders bewust te maken van hun voorbeeldfunctie in het voorkomen van risicovol gedrag bij hun kinderen. Het lesaanbod wordt uitgevoerd met verschillende partners waaronder Tactus, Bureau Halt, Vluchtelingenwerk, Carinova en bureau Pieter (voorheen Stichting samenleving en delinquentie). De docent kiest de lesonderdelen die het beste aansluiten bij zijn/haar groep leerlingen.

Bijkomend voordeel voor de deelnemende scholen is een integraal preventieaanbod, gecoördineerd onder één paraplu.