Socialmedia

Wij zijn bewust actief in de digitale wereld van jongeren. Deze speelt zich steeds meer af op het Internet. Het merendeel van de jongeren is in bezit van een smartphone waardoor ze 24/7 online zijn.

Internet is een domein waar jongeren ‘leven’ en interactie met elkaar hebben en daarom is de jongerenwerker ook onderdeel van deze ‘wereld’. Door de digitale contacten hebben we zicht op (ongewenste) ontwikkelingen en kunnen we inspelen op (zorg)signalen.