Buiten Sporten

Om het (buiten) spelen en bewegen onder kinderen meer te stimuleren zijn de Speel- en Beweegpleinen opgezet. Bij de Speel- en Beweegpleinen staan (buiten) spelen, bewegen en ontmoeting in de eigen woonomgeving centraal waarbij we streven naar (verbetering van) een gezonde speel- en leefstijl van kinderen.

Uitgangspunt is het voorkomen van onder andere overgewicht en bewustwording van gezond gedrag. Kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd om meer te sporten, buiten te spelen en te bewegen en maken kennis met (nieuwe) activiteiten in hun woon- en leefomgeving, waardoor hun talenten worden ontwikkeld en tegelijk hun sociale netwerk wordt vergroot.

Toegankelijkheid voor alle kinderen is essentieel, daarom zijn er geen deelnamekosten aan verbonden. Wekelijks is ons Speel- en Beweegteam op een locatie in de kern aanwezig om samen met de deelnemende kinderen te spelen en te bewegen, waarbij twee typetjes ‘Luuk en Lotte’ aanwezig zijn om het aantrekkelijker te maken voor de jongere kinderen.