Straathoekwerk

Met het straathoekwerk sluit de jongerenwerker aan bij de natuurlijke en vanzelfsprekende leefroutes van jongeren. De jongerenwerker zoekt ze daarom op waar ze te vinden zijn: op straat, in de keet, op school, in het jongerencentrum of bij verenigingen.

Goede verbindingen met de buurt, school, (wijk- en jeugd) agent en ouders versterken het signalerend vermogen van de jongerenwerker, hetgeen de kansen op maatschappelijk succes van jongeren vergroot. Het straathoekwerk zet ook in op bemiddeling bij (jeugd)overlast om daarmee het veiligheidsgevoel van burgers te vergroten.

Hierbij draagt het straathoekwerk in grote mate bij aan preventie, omdat nauw wordt samengewerkt met stakeholders als de politie, ouders, eventuele buurtbewoners en de Gemeente. De jongerenwerkers zetten waar nodig de Eigen Kracht methodiek in om overlast bespreekbaar te maken en te verminderen.

Daarnaast brengen de jongerenwerkers groepen jongeren in kaart (intern registratiesysteem) om ontwikkelkansen en risicovol gedrag te inventariseren en waar nodig trajecten uit te zetten.