Welzijnskoepel Dalfsen i.o. werkt hard aan een leefbaar, vitaal en sociaal Dalfsen door het organiseren van vrijwilligerswerk, mantelzorg, jongeren- en ouderenwerk en begeleiding van statushouders. Welzijn Dalfsen i.o. is de fusie-organisatie van SMON, Landstede Welzijn Dalfsen en SWOL Welzijn Lemelerveld.

Voor deze kleine, flexibele en actieve organisatie zoeken wij met ingang van 1 december 2017 een

Betrokken Voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt de agenda voor van de vergaderingen en ziet toe op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is namens de Raad van Toezicht het eerste aanspreekpunt.

Profiel

  • Stevig en reflectief als toezichthouder
  • Verbindend en inspirerend als voorzitter
  • Natuurlijk gezag
  • Betrokken bij het primair proces van de organisatie
  • Regionale verankering

De Raad van Toezicht zorgt er samen met de Directeur-bestuurder voor dat de Welzijnskoepel Dalfsen i.o. haar positie als moderne en succesvolle welzijnsorganisatie in de regio behoudt en versterkt.

Missie

De welzijnskoepel Dalfsen i.o. wil het welbevinden van inwoners in kwetsbare situaties

bevorderen. We ondersteunen hen in het vergroten van de eigen kracht, in hun zelf – en samenredzaamheid en bij het onderhouden van hun sociale netwerk. Vanuit inclusiviteit zal er maatwerk worden geboden op vraagstukken die maatschappelijk relevant zijn.

Visie

We voeren een samenhangend en kerngericht beleid op gezonde leefstijl, cultuur, welzijn, ontmoeting en recreatie. Zo dragen we bij aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarin inwoners zich prettig voelen, waarin zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in onze lokale samenleving en waarin zij kunnen terugvallen op hun sociale netwerk. We zijn een stabiele, onafhankelijke welzijnsorganisatie die voor alle burgers, jong en oud, werkt vanuit inclusiviteit en bijdraagt aan het welbevinden. Het Kulturhus (concept) neemt hier een centrale plaats in.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Arno van Dijk, M: 06-22350078

Reacties kunnen voor 15 november 2017 naar: sjoukje@smon.nl