Wij zetten onze kennis en expertise in om de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van jongeren en hun sociale netwerk te versterken en maatschappelijke uitval te voorkomen.

Ons jongerenwerk is toegankelijk voor iedere jongere, houdt rekening met de cultuur en traditie waarin zij opgroeien en zoekt altijd verbindingen met het (primaire) opvoedmilieu en de leefomgeving om het maatschappelijk succes van jongeren te vergroten. Onze jongerenwerkers zijn gespecialiseerd in coaching en begeleiding, van jongeren, specifiek ook voor jongeren vanaf 18 jaar.

Aanvragen

Individuele coaching en begeleiding aanvragen?

Projecten

Individuele Coaching En Begeleiding

Individuele coaching en begeleiding

Door de natuurlijke rol van de jongerenwerkers in de belevingswereld van jongeren zijn zij vaak het eerste aanspreekpunt voor jongeren die met hulpvragen zitten of problemen hebben. Daarnaast worden, door de outreachende werkwijze van ons jongerenwerk, (zorg)signalen vaak in een vroeg stadium gesignaleerd. De jongerenwerker brengt samen met de jongere (eventueel…

Lees meer
Jongerenspreekuur

Jongerenspreekuur

Voor alle leerlingen van het Agnieten College is er het jongerenspreekuur. Leerlingen kunnen op eigen initiatief een afspraak maken, maar er vindt ook verwijzing plaats via de mentor, een docent of vanuit het ZAT van de school. De jongerenwerker is wekelijks op school aanwezig en biedt middels het spreekuur, op…

Lees meer

SKT en CJG

SKT in Dalfsen De inzet van de Sociale Kern Teams in de drie grote kernen vormt een belangrijke basis voor intensieve samenwerking en betere afstemming bij hulpverlening tussen de verschillende professionals.  Uitgangspunt is dat complexere, meervoudige hulpvragen door de multidisciplinaire teams worden opgepakt om te komen tot een passend plan…

Lees meer
Actief En Duurzaam Verbinden

Actief en duurzaam verbinden

In 2013 is het ambulant jongerenwerk gestart met een project waarbij jongeren uit de straatcultuur actief worden gecoacht en begeleid naar een arbeidsplaats, onderwijsinstelling en/of hulpverleningsinstantie. Het gaat om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werkwijze biedt jongeren, die door eigen ervaringen wantrouwend tegenover de systeemwereld staan en…

Lees meer