Onze inzet bij participatie kenmerkt zich door programmering op maat. Onze jongerenwerkers zijn scouts, getraind om jongeren te vinden die vernieuwende ideeën hebben en ze te enthousiasmeren om hieraan gestalte te geven.

Vanuit vragen van jongeren zelf, geven we de ruimte en het vertrouwen voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Met ondersteuning van de jongerenwerkers krijgen jongeren kansen geboden om hun gevoel van eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen en een actieve bijdrage te leveren aan hun eigen woon- en leefomgeving.

Projecten

Bijeenkomsten Voor Migrantengezinnen

Bijeenkomsten voor migrantengezinnen

Tweewekelijks is er op vrijdagavond een avondvullend programma voor migrantengezinnen. Op laagdrempelige wijze wordt samen met de doelgroep invulling gegeven aan het programma aanbod. Er worden verschillende thema’s besproken waar migranten in onze gemeente mee te maken krijgen. Daarnaast worden ook activiteiten geboden zoals koken, spelletjes of een activiteit buiten…

Lees meer
Buurtkamer De Schakel

Buurtkamer De Schakel

De Buurtkamer is een samenwerkingsverband tussen (lokale) professionele en vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders en het welzijnswerk. Het is een lokale kleinschalige laagdrempelige (dagbestedings-) voorziening (collectief) voor mensen met en zonder hulpvraag (lees: indicatie). Vanuit de Buurtkamer worden activiteiten, trainingen en creatieve workshops maar ook dagbesteding aangeboden. In de buurtkamer ondersteunen vrijwilligers de…

Lees meer
Ontwikkeling Woonservicegebieden

Ontwikkeling woonservicegebieden

In opdracht van de Gemeente geven we vorm aan het plan ‘Samenwerkingsverband Woonservice Dalfsen’. Een WoonServiceGebied kenmerkt zich als een woongebied waarin alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving met behoud van eigen regie. Binnen deze…

Lees meer
Kulturhus-ontwikkeling

Kulturhus-ontwikkeling

De functies van (toekomstige) Kulturhusen (of dorpscentra) in de verschillende kernen draagt in grote mate bij aan het verbeteren of versterken van de lokale leefbaarheid en het behouden of verkrijgen van lokale (collectieve) voorzieningen of dienstverlening. Binnen deze functies past ook een aanbod voor verschillende groepen. Ons welzijnswerk levert hieraan…

Lees meer

Buurthulpteam

Inwoners van Nieuwleusen kunnen, op sommige momenten in hun leven, in onwenselijke situaties verkeren of terechtkomen, ten aanzien van hun persoonlijke leef- en woonomstandigheden waardoor er een (grotere) hulpvraag ontstaat. Het buurthulpteam wordt ingezet voor de uitvoering van praktische interventies in en om de woning. Vanuit de Woonservicegebiedsontwikkeling is het Buurthulpteam…

Lees meer
Ondersteuning Werkgroepen

Ondersteuning werkgroepen

Door de veranderingen binnen het sociale domein wordt steeds meer beroep gedaan op de inzet van vrijwillig kader. Inwoners van onze gemeente worden uitgedaagd mee te denken in oplossingen en mede verantwoordelijkheid te dragen voor de leefbaarheid en ontwikkeling van voorzieningen in hun eigen leefomgeving. Het welzijnswerk heeft hier een…

Lees meer
Keuze Werk Tijd

Keuze Werk Tijd

In samenwerking met het Agnieten College worden aan alle leerlingen (12 t/m 16 jaar) Keuze Werk Tijd (KWT) lessen aangeboden. Hierbij heeft de leerling vrije keuze uit een aanbod variërend van extra bijles in schoolvakken tot deelname aan extern aangeboden activiteiten of lesprogramma’s. Zij kunnen kiezen voor een lesaanbod dat…

Lees meer

Jongeren in gesprek met de raad

Eens per jaar wordt in een van de grote kernen in de gemeente Dalfsen een bijeenkomst georganiseerd waarbij jongeren in gesprek gaan met raadsleden. De dialoog wordt gevormd aan de hand van (actuele) beleidsthema’s en onderwerpen die voor de jongeren uit de kernen relevant zijn. Het doel is dat jongeren…

Lees meer
Maatschappelijke Stageprojecten (MAS)

Maatschappelijke stageprojecten (MAS)

In samenwerking met het Agnieten College worden jaarlijks drie stageprojecten (MAS) uitgevoerd. Het doel is dat jongeren leren om zich belangeloos in te zetten voor een ander of voor een (breder) sociaal maatschappelijk belang. Participatie in de samenleving en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen. Hoewel…

Lees meer

Jongeren opbouwwerk

Jongeren opbouwwerk zetten we in om snel en effectief aan te sluiten bij de dynamische leefwereld van jongeren. We prikkelen jongeren om na te denken over wat zij zelf willen en kunnen betekenen voor hun eigen (leef)omgeving, waarbij de jongerenwerker hen ondersteunt bij het uitvoeren of vormgeven van hun plannen of…

Lees meer