Door onze school gecombineerde aanpak en nauwe samenwerking met onze ketenpartners zijn onze jongerenwerkers in staat om op maat gemaakt preventieprogramma’s voor kinderen en jongeren te ontwikkelen.

Door onze outreachende werkwijze en ons signalerend vermogen worden hulpvragen of overlastsituaties in een vroeg stadium opgepakt.

Projecten

Campagne “Goed Voorbereid In Dalfsen”

Campagne "Goed voorbereid in Dalfsen"

Met de campagne ‘Goed voorbereid in Dalfsen? Roken, drank en drugs’ worden ouders/opvoeders en professionals bewust gemaakt van het drank en drugsgebruik onder jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar. Hierin werken we samen met GGD, politie, Tactus en de Sociale Kern Teams van de gemeente Dalfsen. Lees hier meer…

Lees meer
Ketenbezoeken

Ketenbezoeken

De jongerenwerker zoekt de jongeren op in hun eigen leefomgeving waarbij de keten en hokken een belangrijke vindplaats zijn. Preventie ten aanzien van risicovol gedrag en voorkoming van mogelijke overlast zijn twee belangrijke uitgangspunten waar de jongerenwerker de focus op heeft. Hierbij gaan we telkens uit van een positieve benadering.…

Lees meer

Interactief theater

Interactief Theater wordt ingezet op het Voortgezet Onderwijs en is een samenwerking tussen het Agnieten College, het ZAT (Zorg Advies Team) en het jongerenwerk. In samenspraak wordt een onderwerp gekozen dat voor de leerlingen op dat moment actueel en relevant is. De leerlingen krijgen een theatervoorstelling aangeboden die aansluit bij hun…

Lees meer
Straathoekwerk

Straathoekwerk

Met het straathoekwerk sluit de jongerenwerker aan bij de natuurlijke en vanzelfsprekende leefroutes van jongeren. De jongerenwerker zoekt ze daarom op waar ze te vinden zijn: op straat, in de keet, op school, in het jongerencentrum of bij verenigingen. Goede verbindingen met de buurt, school, (wijk- en jeugd) agent en…

Lees meer
Girls Talk

Girls Talk

Binnen de meidenpraatgroepen van Girls Talk wordt expliciet aandacht besteed aan sociale vaardigheden, versterking van het sociale netwerk en weerbaarheid. De meiden worden versterkt in hun probleemoplossend vermogen en durven hun zorgen over de ander bespreekbaar te maken, eventueel te sturen en erbij te betrekken. Dit verstrekt tevens hun sociale netwerk…

Lees meer
Jongerencentra

Jongerencentra

Jongerencentra worden ingezet als middel voor de jongerenwerker om te werken met groepen (risico-)jongeren. De belangrijkste doelstelling van onze jongeren- centra zijn preventie (het voorkomen van risicovol gedrag en het voorkomen van overlast), waarbij de centra een uitvalsbasis zijn voor ontmoeting en inloop. Door het structurele en intensieve contact met…

Lees meer
Social Media

Social media

Wij zijn bewust actief in de digitale wereld van jongeren. Deze speelt zich steeds meer af op het Internet. Het merendeel van de jongeren is in bezit van een smartphone waardoor ze 24/7 online zijn. Internet is een domein waar jongeren ‘leven’ en interactie met elkaar hebben en daarom is…

Lees meer
Speel- En Beweegpleinen

Speel- en beweegpleinen

Om het (buiten) spelen en bewegen onder kinderen meer te stimuleren zijn de Speel- en Beweegpleinen opgezet. Bij de Speel- en Beweegpleinen staan (buiten) spelen, bewegen en ontmoeting in de eigen woonomgeving centraal waarbij we streven naar (verbetering van) een gezonde speel- en leefstijl van kinderen. Uitgangspunt is het voorkomen…

Lees meer
Overloperproject

Overloperproject

Het Overloperproject is een breed opgezet preventieprogramma voor leerlingen uit groep 8 om ze beter voor te bereiden op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Naast de ontwikkeling van de eigen identiteit die de leerlingen op deze leeftijd doormaken, krijgen zij ook te maken met een nieuwe omgeving, andere structuren…

Lees meer