Binnen onze talentontwikkelingsprogramma’s gaat het niet om de prestaties maar ligt de nadruk op het meedoen, ontdekken en het ervarend leren. We besteden hierbij aandacht aan het aanleren van (nieuwe) vaardigheden en het verbinden naar lokale partners.

Een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving is de basis voor talentontwikkeling. Om die reden zoeken we bij de ontwikkeling van onze programma’s aansluiting met het onderwijs en lokale organisaties en werken we bij voorkeur integraal samen om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten.

Projecten

Programma's voor talentontwikkeling

Jaarlijks voert SMON Welzijn onder eigen regie (structurele) activiteiten uit die de talentontwikkeling bevorderen. Hierbij gaat het minder om de prestaties en meer om het meedoen, waarbij de deelnemer centraal staat. De dansgroepen zijn hierdoor al bijna tien jaar een begrip in Nieuwleusen. Vanuit vragen van jongeren zelf geven we…

Lees meer

Aangepast sporten

Aangepast sporten is een onmisbare voorziening voor mensen met een beperking. Het unieke van dit project is dat het de enige lokale voorziening is voor deze doelgroep, die geen passende begeleiding vindt binnen het reguliere aanbod. Deelnemers krijgen een keer per twee weken sport- en beweegactiviteiten aangeboden die zijn afgestemd op…

Lees meer

Kindergroep de Kei

Kindergroep de Kei is opgezet vanuit een vraag van ouders van kinderen met een stoornis op het gebied van ADHD, ADD of Gilles de la Tourette. Ouders gaven aan dat hun kinderen geen aansluiting vinden bij het bestaande reguliere aanbod, doordat hun stoornis hen hierin belemmert of doordat de aard…

Lees meer
Master Talent

Master Talent

MasterTalent is een naschools programma-aanbod dat in samenwerking met lokale verenigingen, (vrijwilligers-)organisaties en de buurtsportcoach wordt samengesteld en aangeboden aan kinderen van 4 t/m 12 jaar van alle basisscholen. Zij kunnen zich gedurende het schooljaar inschrijven voor diverse clusteronderdelen op het gebied van kunst, sport, theater en educatie. De deelnemersbijdragen…

Lees meer